Polis i Stockholm

Lönestatistik med alla löner per månad för en polis inom säkerhet i Stockholms län. Ange din lön som polis.


Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
29.431 kr 28.000 kr 36,5 år 10,3 år
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
27.127 kr - kr 34,8 år 8,5 år
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
29.989 kr - kr 36,9 år 10,8 år
Lön Ålder Erfarenhet Kön Sektor
62.000 kr 45 år 21 år Man Statlig
Lön Ålder Erfarenhet Kön Sektor
11.300 kr 40 år 2 år Man Statlig

till

till

 

 

Lön Andel
0-13.999 kr 0,42 %  0,42 %
14-15.999 kr 0,42 %  0,42 %
16-17.999 kr 0 %
18-19.999 kr 0 %
20-21.999 kr 17,3 %  17,3 %
22-23.999 kr 14,77 %  14,77 %
24-25.999 kr 10,97 %  10,97 %
26-27.999 kr 4,22 %  4,22 %
28-29.999 kr 8,86 %  8,86 %
30-32.999 kr 12,66 %  12,66 %
33-35.999 kr 6,75 %  6,75 %
36-38.999 kr 11,81 %  11,81 %
39-42.999 kr 5,06 %  5,06 %
43-46.999 kr 2,95 %  2,95 %
47-51.999 kr 1,69 %  1,69 %
52-57.999 kr 0,42 %  0,42 %
58-63.999 kr 1,27 %  1,27 %
64-89.999 kr 0 %
90.000- kr 0 %
Totalt 236 referenser

5 senaste lönerna

Aktuella yrken