Polis i Stockholm

Lönestatistik med alla löner per månad för en polis inom säkerhet i Stockholms län. Ange din lön som polis.


Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
29.254 kr 28.000 kr 36,2 år 10,1 år
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
26.867 kr - kr 34,5 år 8,1 år
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
29.879 kr - kr 36,7 år 10,6 år
Lön Ålder Erfarenhet Kön Sektor
62.000 kr 45 år 21 år Man Statlig
Lön Ålder Erfarenhet Kön Sektor
11.300 kr 40 år 2 år Man Statlig

till

till

 

 

Lön Andel
0-13.999 kr 0,45 %  0,45 %
14-15.999 kr 0,45 %  0,45 %
16-17.999 kr 0 %
18-19.999 kr 0 %
20-21.999 kr 17,57 %  17,57 %
22-23.999 kr 15,32 %  15,32 %
24-25.999 kr 9,91 %  9,91 %
26-27.999 kr 3,6 %  3,6 %
28-29.999 kr 9,46 %  9,46 %
30-32.999 kr 12,61 %  12,61 %
33-35.999 kr 6,76 %  6,76 %
36-38.999 kr 11,26 %  11,26 %
39-42.999 kr 4,05 %  4,05 %
43-46.999 kr 3,15 %  3,15 %
47-51.999 kr 1,35 %  1,35 %
52-57.999 kr 0,45 %  0,45 %
58-63.999 kr 1,35 %  1,35 %
64-89.999 kr 0 %
90.000- kr 0 %
Totalt 217 referenser

5 senaste lönerna

Aktuella yrken