Polis i Stockholm

Lönestatistik med alla löner per månad för en polis inom säkerhet i Stockholms län. Ange din lön som polis.


Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
29.302 kr 28.000 kr 36,4 år 10,2 år
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
27.024 kr - kr 34,9 år 8,4 år
Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
29.903 kr - kr 36,8 år 10,7 år
Lön Ålder Erfarenhet Kön Sektor
62.000 kr 45 år 21 år Man Statlig
Lön Ålder Erfarenhet Kön Sektor
11.300 kr 40 år 2 år Man Statlig

till

till

 

 

Lön Andel
0-13.999 kr 0,48 %  0,48 %
14-15.999 kr 0,48 %  0,48 %
16-17.999 kr 0 %
18-19.999 kr 0 %
20-21.999 kr 17,14 %  17,14 %
22-23.999 kr 15,71 %  15,71 %
24-25.999 kr 9,52 %  9,52 %
26-27.999 kr 3,81 %  3,81 %
28-29.999 kr 9,52 %  9,52 %
30-32.999 kr 12,86 %  12,86 %
33-35.999 kr 6,67 %  6,67 %
36-38.999 kr 11,43 %  11,43 %
39-42.999 kr 3,81 %  3,81 %
43-46.999 kr 3,33 %  3,33 %
47-51.999 kr 1,43 %  1,43 %
52-57.999 kr 0,48 %  0,48 %
58-63.999 kr 1,43 %  1,43 %
64-89.999 kr 0 %
90.000- kr 0 %
Totalt 206 referenser

5 senaste lönerna

Aktuella yrken